NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ
Số ký hiệu văn bản Không số
Ngày ban hành 28/11/2013
Ngày hiệu lực 28/11/2013
Trích yếu nội dung NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ
Hình thức văn bản Hiến pháp
Lĩnh vực Quốc hội
Người ký duyệt Nguyễn Sinh Hùng
Tài liệu đính kèm nhung-noi-dung-co-ban-cua-hien-phap-quoc-te.pdf