Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
136/2020/NĐ-CP 24/11/2020 Quy định chi tiết 1 số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của luật phòng cháy chữa cháy
Lượt xem: 71
Tải về 0
45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Lượt xem: 72
Tải về 0
36/2020/NĐ-CP 24/03/2020 Quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Lượt xem: 59
Tải về 0
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Về công tác văn thư
Lượt xem: 75
Tải về 1
15/2020/NĐ-CP 03/02/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện tử, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
Lượt xem: 67
Tải về 1
08/2020/NĐ-CP 08/01/2020 Tổ chức hoạt động Thừa phát lại
Lượt xem: 75
Tải về 0
100/2019/NĐ-CP 30/12/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
Lượt xem: 107
Tải về 0
52/2019/QH14 25/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
Lượt xem: 135
Tải về 4
47/2019/QH14 22/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Lượt xem: 186
Tải về 0
41/2019/QH14 14/06/2019 Luật thi hành án hình sự
Lượt xem: 100
Tải về 0
12