Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
136/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết 1 số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của luật phòng cháy chữa cháy
Lượt xem: 27
24/11/2020
45/2020/NĐ-CP Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Lượt xem: 16
08/04/2020
36/2020/NĐ-CP Quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Lượt xem: 18
24/03/2020
30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư
Lượt xem: 26
05/03/2020
15/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện tử, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
Lượt xem: 25
03/02/2020
08/2020/NĐ-CP Tổ chức hoạt động Thừa phát lại
Lượt xem: 14
08/01/2020
100/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
Lượt xem: 64
30/12/2019
52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
Lượt xem: 88
25/11/2019
47/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Lượt xem: 141
22/11/2019
41/2019/QH14 Luật thi hành án hình sự
Lượt xem: 62
14/06/2019
12