Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẢO LẠC

 

I. Vị trí pháp lý.

1.Trung tâm Y tế là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhận lực, hoạt động tài chính, chuyên môn nghiệp vụ và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của các đơn vị y tế tuyến tỉnh, Trung ương, chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật;

2. Trung tâm Y tế có pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật;

3. Trung tâm Y tế được thành lập theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc hợp nhất Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa và Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 12 huyện và thành phố Cao Bằng để thành lập Trung tâm y tế tại 12 huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Quảng Uyên, Thạch An, Thông Nông, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, và Thành phố Cao Bằng;

II. Chức năng.

Trung tâm y tế có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo qui định của Pháp luật.

III. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1.Thực  hiện  các  hoạt  động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân.

2. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.

3. Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

4. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo  quy  định  của  cấp  có  thẩm  quyền  và  giấy  phép  hoạt  động  khám  bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển tuyến theo  quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu.

5. Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

6. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Y tế và nhu  cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.

7. Khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ thuộc huyện quản lý. Thực hiện chức năng tham mưu về chuyên môn và phối hợp thực hiện các chính  sách về chăm sóc, quản lý sức khỏe cho các đối  tượng  thuộc  diện  huyện quản lý.

8. Triển khai thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ, truyền thông giáo dục về Ds- KHHGĐ trên địa bàn huyện; quản lý, vận hành, khai thác kho dữ liệu điện tử DS- KHHGĐ cấp huyện an toàn và bảo mật.

9. Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe, Dân số - KHHGĐ trên địa bàn.

10. Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật  đối với Trạm y tế xã, thị trấn, chuyên  trách dân số xã;  y tế thôn bản, ..cộng tác viên dân số -  KHHGĐ thôn, bản  và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học trên địa bàn.

11. Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ chuyên trách Dân số xã, nhân viên y tế thôn, bản, cộng tác viên Dân số - KHHGĐ thôn, bản  và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

13. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; thực hiện kết hợp quân- dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

14. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật.

15. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về Dân số- KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

16. Nghiên cứu và tham gia nghiên  cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.

17. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện quản lý nhân lực, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, người lao động; quản lý tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật. Quản lý cán bộ chuyên trách dân số xã, nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn bản và cộng tác viên Dân số- KHHGĐ thôn, bản.

19. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập