Cơ cấu tổ chức, khoa phòng

CƠ CẤU TỔ CHỨC

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẢO LẠC
    Địa chỉ: Tổ dân phố 11 – Thị trấn Bảo Lạc – Huyện Bảo Lạc – Tỉnh Cao Bằng
    Email: ytebaolac@caobang.gov.vn
    Điện thoại: 0206.3.870301

I. BAN GIÁM ĐỐC
       Phó Giám đốc phụ trách: Bs Lý Văn Thì
                            Email: thilv.yt@caobang.gov.vn
                            Điện thoại: 0206.3.870301
           Nhiệm vụ của Phó Giám đốc phụ trách: Là người đứng đầu quản lý mọi hoạt động của Trung tâm Y tế, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc và trước pháp luật toàn bộ hoạt động của Trung tâm Y tế huyện.
     Phó Giám đốc: Bs Lãnh Văn Kiến
                               Email: kienlv.yt@caobang.gov.vn
                               Điện thoại: 0948.097.952
     Phó giám đốc: Bs Tô Đức Nguyện
                              Email: nguyentd.yt@caobang.gov.vn
                              Điện thoại: 0984.238.596
          Nhiệm vụ của các phó giám đốc: Giúp việc cho Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động của Trung tâm Y tế; trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo thực hiện một số hoạt động của Trung tâm Y tế theo sự phân công của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.

II. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ

Trung tâm Y tế có các phòng chức năng sau( 05 phòng):

1. Phòng Tổ chức - Hành chính.

          Trưởng phòng: Bs Tô Thị Thanh

          Phó Trưởng phòng: Ys Tô Văn Minh

2. Phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ.

          Trưởng phòng: BSCKI Nông Anh Thư

3. Phòng tài chính- Kế toán.

          Kế toán trưởng: CN KT Lý Thị Hạnh

4. Phòng Điều dưỡng.

          Trưởng phòng: ĐD Hoàng Thị Lãm

          Phó Trưởng phòng: Hs Tô Thị Tiềm

5. Phòng Dân số- truyền thông và công tác xã hội.

          Trưởng phòng: Bs Dương Văn Ninh

          Phó Trưởng phòng: Cn Nguyễn Lệ Hằng

III. Các Khoa chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế

* Trung tâm Y tế có các Khoa chuyên môn sau( 13 khoa ):

1. Khoa Khám bệnh.

          Trưởng khoa: BSCKI Bàn Mai Hương

          Phó Trưởng khoa: Bs Đàm Thị  Hoa

          Điều dưỡng trưởng: ĐD Hoàng Thị Nga

2. Khoa Nội tổng hợp

          Trưởng khoa: Bs Ma Thị Nga

          Điều dưỡng trưởng: ĐD Tô Thị Chuyền

3. Khoa Ngoại tổng hợp.

          Trưởng khoa: Bs Nguyễn Hữu Thái

          Điều dưỡng trưởng: ĐD Lục Thị Huệ

4. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

          Trưởng khoa: BSCKI Lãnh Ngọc Dưỡng

          Hộ sinh trưởng: Hs Trần Thị Hồng

5. Khoa Nhi.

          Trưởng khoa: BSCKI Vũ Thị Dung

          Điều dưỡng trưởng: ĐD Phan Thị Thúy Bình

6. Khoa Hồi sức cấp cứu.

          Phó Trưởng khoa: Bs Nguyễn Duy Chinh

7. Khoa Truyền nhiễm.

          Trưởng khoa: Bs Toán Văn Bằng

          Điều dưỡng trưởng: ĐD Lương Thị Thanh Thủy

8. Khoa Y học cổ truyền

          Phụ trách khoa: BSCKI Cam Văn Mình

9. Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng.

          Phụ trách khoa: Bs Hoàng Thị Bích

10 Khoa Dược- Trang thiết bị- Vật tư y tế.

          Phụ trách khoa: Ds Quan Thị Linh

11. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS.

          Trưởng khoa: Bs Nội Xuân Thắng

12. Khoa Y tế công cộng và dinh dưỡng

          Trưởng khoa: Bs Tô Thị Liễu

13. Khoa An toàn thực phẩm.

          Trưởng khoa: BSCKI Lý Văn Chúng

          Phó Trưởng khoa: Bs Nông Thị Hà

* Phòng khám đa khoa khu vực Bản Ngà

          Trưởng phòng khám: Bs Tào Thị Huệ

IV. Các đơn vị thuộc Trung tâm Y tế (17 trạm y tế xã, thị trấn)

1. Trạm y tế Thị trấn

          Trưởng trạm: Ys Hoàng Văn Lực

          Phó Trưởng trạm: Ys Hoàng Thị Yến

2. Trạm y tế xã Thượng Hà

          Trưởng trạm: Bs Nguyễn Văn Thảo

          Phó Trưởng trạm: Ys Hoàng Thị Thủy

3. Trạm y tế xã Cốc Pàng

          Phó Trưởng trạm: Ys Tô Thế Nhuận

4. Trạm y tế xã Bảo Toàn

          Trưởng trạm: Bs Nông Văn Cháng

5. Trạm y tế xã Cô Ba

          Trưởng trạm: Bs Quan Văn Bình

          Phó Trưởng trạm: Ys Nông Thị Thúy

6. Trạm y tế xã Phan Thanh

          Phó Trưởng trạm: Ys Tô Quang Đuông

7. Trạm y tế Khánh Xuân

          Trưởng trạm: Bs Tô Thị Duyên

          Phó Trưởng trạm: Ys Quan Văn Luyên

8. Trạm y tế Hồng Trị

          Trưởng trạm: Bs Hà Thị Duyên

          Phó Trưởng trạm: Ys Ban Thị Hoa

9. Trạm y tế xã Hưng Đạo

          Trưởng trạm: Bs Nông Thị Châm

          Phó Trưởng trạm: Ys Mông Thị Thảo

10.Trạm y tế xã Kim Cúc

          Trưởng trạm: Bs Anh Văn Bình

11.Trạm y tế xã Hưng Thịnh

          Trưởng trạm: Bs Nông Thị Hương

          Phó Trưởng trạm: Ys Nông Ngọc Quyết

12.Trạm y tế xã Huy Giáp

          Trưởng trạm: Bs Quan Văn Quân

          Phó Trưởng trạm: Ys La Văn Đoàn

13.Trạm y tế xã Đình Phùng

          Trưởng trạm: Bs Sầm Thị Hương

          Phó Trưởng trạm: Ys Lý Minh Thuần

14.Trạm y tế xã Sơn Lộ

          Phụ trách trạm: Ys Hoàng Văn Điện

15.Trạm y tế xã Sơn Lập

          Phó Trưởng trạm: Ys Ma Thế Tới

16.Trạm y tế xã Xuân Trường

          Trưởng trạm: Bs Cam Văn Bình

          Phó Trưởng trạm: Ys Nguyễn Văn Định

17.Trạm y tế xã Hồng An

          Phó Trưởng trạm: Ys Lô Thị Thuyết

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 197
  • Trong tuần: 4 568
  • Tổng lượt truy cập: 434731
  • Tất cả: 782
Đăng nhập