Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh sởi

Đ ch đng trong công tác phòng, chng dch Si nhm phát hin sm, khoanh vùng và x lý kp thi các trường hợp nghi mắc bệnh sởi.

Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc thực hiện các biện pháp phòng, chng dch Si, phá thin sm các trưng hp nghi Si ti cng đng, các cơ quan đơn vị, trường học và tại các cơ s khám bnh, cha bnh trên đa bàn đm bo phát hin đưc các trưng hp nghi Si.

Khi có ca mc nghi ng bệnh sởi Trung tâm Y tế tổ chức thc hin điu tra ca bnh, ly mu đi vi tt các các trưng hp nghi si (là các trưng hp có các biu hin bao gm: st, phát ban và kèm theo ít nht mt trong các triu chng: ho, chy nưc mũi, viêm kết mc, ni hch , sưng đau khp,…)

file-icon

(Ảnh minh họa)

Trin khai ngay các bin pháp: khoanh vùng, x lý trit đ dch ngay khi  phát hin trưng hp mc bnh. Thc hin nghiêm hưng dn giám sát và phòng   chng bnh si, rubella theo Quyết đnh  s 4845/QĐ-BYT  ngày 05/12/2012 ca B Y tế.

file-icon

(Trẻ mắc bệnh sởi)

Đy mnh các hot đng tuyên truyn v nguy cơ mc bnh Si và các bin pháp phòng chng bệnh sởi, vn đng ngưi dân đưa con em đi tiêm chng đy đ và đúng lch các vc xin trong Chương trình TCMR đ ch đng phòng chng các bnh truyn nhim có vc xin phòng bnh.

Thực hiện báo cáo các trường hợp mắc bệnh sởi theo quy định.

Mậu Thật

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập