Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Số ký hiệu văn bản 47/2019/QH14
Ngày ban hành 22/11/2019
Ngày hiệu lực 01/07/2020
Trích yếu nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Quốc hội
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Ngân
Tài liệu đính kèm luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-to-chuc-chinh-phu-va-luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong.pdf