Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
Số ký hiệu văn bản 52/2019/QH14
Ngày ban hành 25/11/2019
Ngày hiệu lực 01/07/2020
Trích yếu nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Quốc hội
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Ngân
Tài liệu đính kèm luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc.pdf