Tổng số: 6
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
52/2019/QH14 25/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
Lượt xem: 301
Tải về 4
47/2019/QH14 22/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Lượt xem: 329
Tải về 1
41/2019/QH14 14/06/2019 Luật thi hành án hình sự
Lượt xem: 258
Tải về 0
39/2019/QH14 13/06/2019 Luật đầu tư công
Lượt xem: 302
Tải về 0
104/2016/QH13 06/04/2016 Luật tiếp cận thông tin
Lượt xem: 183
Tải về 0
Không số 28/11/2013 NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ
Lượt xem: 272
Tải về 0