Tổng số: 5
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
52/2019/QH14 25/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
Lượt xem: 312
Tải về 4
47/2019/QH14 22/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Lượt xem: 346
Tải về 1
41/2019/QH14 14/06/2019 Luật thi hành án hình sự
Lượt xem: 279
Tải về 0
39/2019/QH14 13/06/2019 Luật đầu tư công
Lượt xem: 318
Tải về 0
104/2016/QH13 06/04/2016 Luật tiếp cận thông tin
Lượt xem: 199
Tải về 0