Quy định chi tiết 1 số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của luật phòng cháy chữa cháy
Số ký hiệu văn bản 136/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/11/2020
Ngày hiệu lực 10/01/2021
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết 1 số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của luật phòng cháy chữa cháy
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm NĐ 136 2020 luật phòng cháy chữa cháy.pdf