Tổng số: 5
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
Lượt xem: 88
25/11/2019
47/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Lượt xem: 141
22/11/2019
41/2019/QH14 Luật thi hành án hình sự
Lượt xem: 62
14/06/2019
39/2019/QH14 Luật đầu tư công
Lượt xem: 97
13/06/2019
104/2016/QH13 Luật tiếp cận thông tin
Lượt xem: 15
06/04/2016